O Lwowie

Lwów у UNESCO

Piękno i historia miasta fascynuje turystów z całego świata, a więc na 22 Konferencji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, która odbyła się w Kioto (Japonia) 30 listopada - 5 grudnia 1998 r., Lwów został zabrany do Światowego Dziedzictwa UNESCO.

UNESCO przekazała następujące powody, dla których miasto warto było przyjąć do Światowego Dziedzictwa UNESCO i odpowiadała następującym kryteriom:

Kryterium A: Ze względu na środowisko miejskie i architekturę Lwów jest wyjątkowym przykładem połączenia tradycji architektonicznych i artystycznych Europy Wschodniej i tradycji Włoch oraz Niemiec;

Kryterium B: Rola polityczna i handlowa miasta zawsze przyciągały pewne grupy etniczne o różnych tradycjach kulturalnych oraz religijnych, które były różne, a, jednak, połączone ze sobą społecznością miasta, dowodem czego był i jest miejski krajobraz architektoniczny.

Obszar zespołu centrum historycznego składa się z 120 hektarów budynków starożytnych i średniowiecznych Lwowa oraz obszaru Soboru św Jerzego na górze Świętojurskiej. Strefa buforowa zespołu zabytkowego centrum miasta jest zdefiniowana linią arealu zabytkowego i stanowi około 3000 hektarów.

Lwów у UNESCO