Події

Великдень на Сокальщині

  • 23 березня–1 червня Музей народної архітектури і побуту.
  • Виставка, яку презентує Музей народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького, складена виключно з предметів музейної колекції, придбаних в селах Сокальського району впродовж 70-90 рр. ХХ ст. Їх кількість у порівнянні з іншими регіонами незначна і становить 364 од., з них найбільше – це одяг та одягова й інтер’єрна тканина. Експонати датуємо початком – серединою ХХ ст., проте деякі з них за певними характеристиками можна віднести до середини – кінця ХІХ ст. Місцем надбання, в основному, є села Сокальського району Львівської обл., але деякі експонати походять із місцевостей, які після акції «Вісла» відійшли до Польщі. Тематично об’єднана експозиція під гаслом «Великдень на Сокальщині» висвітлює піднесений настрій, що відбивається у святковому одязі, вишивці, предметах побуту, інтер’єрі. Цікавим ілюстративним доповненням виставки є оригінальні фотографії з цієї місцевості 30-40-х рр. ХХ ст.


    Сокальщина – давня земля часів Київської Русі, яка входила у склад Белзьких земель, що розміщені у верхів’ї басейну ріки Буг. Здавна населення з околиць м. Белза (Белзького повіту) називало себе «Белжанами», «Побелжанами», а з околиць м. Сокаля, що над Бугом, – «Бужанами», «Побужанами», «Прибужанами». З часом Белз втратив свою історичну та економічну значимість, тож центр змістився в Сокальський повіт із м. Сокалем. У теперішньому обсязі Сокальщина займає північно-західну частину Львівської обл., південно-західну частину Волинської обл. та північно-східну частину Любельського повіту Польщі. Низинна територія, розрізана численними ріками від Бугу (Рата, Солокія), річечками, озерами, які при повноводді розливаються, зволожуючи та удобрюючи намулами землю, численні торфовища, багаті гумусом грунти стали факторами, що «Белзькі землі» славилися своїми чорноземами по всій Галичині, «були вищої якості від Подільських». Зручне географічне розташування, через які йшли торгівельні шляхи зі Сходу на Захід; історичні події, значне економічне зростання спричинилися до зростання цивілізації, що поширювалася і в сільське середовище.

Місце на мапі